Neodyum Mıknatıslar Kullanım Alanları Nerelerdir

Neodyum Mıknatıslar Nerede Veya Nerelerde Kullanılır Neodyum Mıknatısın Özelikleri Nelerdir İnsanların yaşantısını ve Aynı zamanda hayatı Kolaylaştırmak İçin Bir Çok Alanda Karşımıza Çıkan Mıknatıslar iş kolaylığı açısından Büyük Bir Çığır Aşmış Durumda

Neodyum mıknatıslar , bizim bildiğimiz mıknatıslardan farklı özelliklere sahip olarak üretilmektedir. Güçlü ile birçok sektörde kullanılırlar. Farklı şekil ve boylarda üretilen bu ürünlerin, kullanım alanına ve koşullarına göre farlı elementler ile kaplanarak dayanıklılığı artırılır. Neodymium mıknatısların küp, blok, disk, silindirik gibi farklı şekillerini görmek mümkündür. Bu ürünler bakır, altın, çinko, kalay ve gümüş gibi elementlerle kaplanarak, otomotiv, sağlık sektörü, , oyuncak sektörü gibi alanlarda kullanılır

Mıknatıs ne demek?

İçerisinde yer meydan atomların belli bir istikamette yönelmesiyle meydana gelen cevher, alaşım ya da metal parçası benzeri malzemelere mıknatıs denir. Mıknatıs malzemeler bizzat çevrelerinde belli bir manyetik meydan çizgileri taşırlar. Manyetik malzemeler kabaca 3 sınıfa ayrılabilir.

Kalıcı mıknatıslar, Geçici Mıknatıslar, Elektromıknatıslar, Dikdörtgen, yuvarlak, çubuk benzeri bir bir sürü çeşitli biçimde üretilebilirler.

Yeryüzünde yer meydan tüm mıknatısların 2 tane kutbu vardır. Güney & Kuzeyindeki kutbu, artı (+) ya da eksik (bir) kutbu benzeri isimlendirilir. Bir kutuplu mıknatıs olmayacağı benzeri ters 2 kutup karşılıklı birbirine yaklaştırıldığı süre bir birlerini çekmezler.

Mıknatıs nerelerde kullanılır?

Milattan evvelki Çin ve Hintli kaynaklarda mıknatıslı terapi konusunda veriler yer almakta. Yunanlılar ise mıknatıslara “Canlı Taş”olarak isimlendirmişlerdi. Elektrikli yılan balıkları da bir bir sürü terapi evresinde Mısırlılar aracılığıyla kullanılmaktaydı. Son Zamanlarda manyetik sırt ağrısı giderici bantlar kullanılmaktadır. Kan akışını yavaşlattığı benzeri ameliyatlarda kullanmak amaçlı bilişim araştırılmaktadır.

Televizyon, Hardisk, telefon vb. aletlerde mıknatıs ve manyetik meydan teknolojisi kullanılmaktadır.

Mıknatıslar bilgisayarlardan gsm telefonlarına civarı her çeşitli teknolojide mühim oyun oynarlar. Çekerler, iterler ve çağdaş teknolojiyi mantık almaz boyutlara taşırlar. Arabalardan gsm telefonlarına, çabuk trenlerden ileri bilişim uzay mekiklerine civarı her yerde mıknatıslar vardır. Doğanın karşın konulmaz gücünü barındırırlar ve kullanım alanına sunarlar. Bilindiği benzeri mıknatıslarda 2 kutup vardır; kuzeyindeki (+) ve güney (sağlamak) kutupları. İki mıknatısın benzer kutupları karşın karşıya gelirse birbirlerini iterler, ters kutupları karşın karşıya gelirse birbirini çekerler. Bu nitelikleri faydalanılarak çabuk trenler saatte 160 km hıza erişebiliyor. Şu Biçimde ki vagonun altında bir mıknatıs yer alıyor. Raylarda ise elektro mıknatıslar yer alıyor. Vagon çekim meydanına girdiğinde elektromıknatıs kutbunu değiştirir ve böylelikle akımda değişir. Buda çekim gücünün itim gücüne dönüşmesine ne sebeple olur. Bu senkronize bir biçimde yapılırsa vagonda bir bir sürü kez bir ivme oluşur. Bu kutup değişimini bilgisayarlar mili saniye içinde inşa ediyor.

Bu sayede vagon başlangıçtan 160 km hıza 7 sn de erişiyor. Elektromıknatıs, akabinde da anlaşılacağı benzeri bu işlevini cereyan ile imkanı sunan mıknatıstır. Söz gelişi bir çiviye tel sarılarak bir bobin oluşturulur ve bu bobine cereyan uygulanırsa teller üstünde bir manyetik alan oluşur ve çivi mıknatıs misyonu yapar. Cereyan kesilirse çivi bu özelliğini kaybeder. Mıknatıs çekim gücünü çevresinde meydana getirdiği manyetik alan ile olanağı sağlar. Bu alan kuzeyindeki kutbundan çıkıp güney kutbundan giren daireler şeklindedir. Mıknatıs demir ve demir benzeri meydana gelen kobalt ve çeliği çeker. Çekim alanı bakımından seçicidir. Bu seçici kuvvet demire uygulandığında demirde de mıknatıs özelliği oluşur. Mıknatıslar unutulmuş bilişim harikalarındandır. Her yerde onları kullanırız ama görmediğimiz amaçlı işlevlerini fark etmeyiz.

Bu mıknatıslar içinde en büyüğü ayaklarımızın altındaki dünyamızdır. Hayat dev bir mıknatıstır. Merkezindeki erimiş demir dev bir manyetik alan oluşturur. Bu alan kuzeyindeki kutbunda başlar ve küreyi aşamalar. Nihayetinde güney kutbuna döner. Bu görünmez kuvvet bizi güneşin ve bir sürü uzaktaki yıldızların gönderdiği ölümcül ışınım rüzgarlarına karşın korumaktadır. Manyetik alan kuramı tarih öncesi çağlara civarı gidiyor. İki bin sene öncesinde antik yunanlar ve antik Çin uygarlığı birbirinden müstakil olarak dünyanın natürel bir mıknatısını keşfetti. Bu kaya daha daha sonra magnetit başka bir deyişle mıknatıs olarak adlandırıldı. Çinli mucitler bu sıra dışı taşı parlatılmış pirinçten inşa edilmiş bir aletin parçası olarak kullanımışlardır. Kaşık halinde inşa edilmiş mıknatıs özgür olarak dünyanın manyetik meydanına göre davranış eli silahlı güç. Bu insanoğlunun mıknatısı köktende önce kullanma alanıydı. Bu alet pusula ismini aldı. Mıknatısın meydana getirdiği manyetik sahadan başka bir deyişle 2 çeşitli kutup arasından su ya da bir bobin geçirilirse cereyan akımı oluşur. Bu sayede cereyan üretilebiliyor.

 • Mıknatısın kullanım sahaları nelerdir?
 • Elektromıknatıs nedir?
 • Mıknatıslar çabuk trende ne türlü kullanılır?
 • Hayvanlarda manyetik alan ve mıknatısın varlığı nasıldır?
 • Mıknatıs çekim gücünü ne türlü sağlar?
 • Mıknatıs hangi maddeleri çeker?
 • Dünya üzerindeki manyetik alan nerden kaynaklanıyor ve bize ne faydaları vardır?
 • İlk mıknatıs ne süre yer aldı ve mıknatısın oluşumu ne türlü oldu?
 • Pusulanın iş mekanizması nasıldır?
 • Elektrik imalatında mıknatıs ne türlü kullanılır?
 • Gelecekte mıknatısların hangi alanlarda kullanılmaları amaçlaniyor.?
 • Geçmişten bu güne mıknatıslar ne türlü değişti?