MIKNATISLAR

Mıknatıs
Mıknatıs dendiğinde akıllara öncelikli olarak demir ve nikel gibi metalleri çeken bir malzeme gelir. Temel tanım olarak doğru olmakla birlikte oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğüne bağlı olarak çekim gücünün de değiştiğini söylemek mümkündür. Son dönemlerde teknolojik araçlarda kullanılan güçlü mıknatıs seçenekleri hem kullanım kolaylığı sunmakta hem de farklı bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır.
Neodyum Mıknatıs Nedir?
Günümüzde kullanılan ve en güçlü mıknatıs olarak ön plana çıkan mıknatıs türüdür. Neodyum mıknatıs şu an için ulaşılabilecek en güçlü manyetik alana sahip mıknatıs türüdür. Bunun en temel nedeni ise yüksek çekim gücü ve manyetik alana sahip olmasıdır.
Neodyum mıknatıs çok güçlü çekim gücüne sahip bir mıknatıstır. Bu sebeple çalışırken dikkatli olmak gerekir. Bu mıknatısın üretimi, kullanımı ve özellikleri normal mıknatıslarla kıyaslanmayacak kadar fazladır.
Hemen hemen kullandığımız bütün son teknoloji cihaz ve ürünlerde neodyum mıknatıs tercih edilir. Ülkemizde de bu mıknatıs türü aktif olarak kullanılır.
Delikli Mıknatıs Hakkında
Adı üzerinde delikli bir yapıya sahip olan bu mıknatıslar, daha çok endüstriyel ürünlerde aktif olarak kullanılan bir mıknatıs türüdür. Normal mıknatıslara oranla daha fazla manyetik alana sahip olması nedeniyle kullanılmaktadır. Tabii ki bu mıknatısın kullanılması ve çekim alanı biraz da mevcut alanının büyüklüğü ile doğrudan alakalıdır. Yine aynı şekilde neodyum mıknatısın delikli bir şekilde üretilmiş versiyonu da bulunur. Bu şekilde üretilen mıknatıslar daha güçlü olacaktır. Havşalı mıknatıs seçenekleri ise yine bir tür delikli mıknatıs ayrıcalığı olarak ortaya çıkar. Havşalı mıknatıslarda daha çok vidanın hareket alanı özel olarak belirlenmektedir.
Delikli mıknatıslar vida atılan mıknatıslar olarak da bilinir. Bu sebeple bazı adreslerde vidalık mıknatıs ismi ile de anılırlar.
Köşeli Mıknatıs
Mıknatıs türleri söz konusu olduğunda bir diğer seçenekte köşeli mıknatıs olarak ön plana çıkar. Endüstriyel amaçla kullanılan köşeli mıknatıslar, tıp alanında, teknolojide, bilgisayar ve savunma sanayisinde aktif olarak kullanılan mıknatıslardır.
Çoğunlukla günümüzde kullanılmakta olan ve en güçlü tür olan neodyum mıknatıslar aktif olarak sanayinin her alanında kullanılan bir seçenektir.