Mıknatısın İki Kutbun Farklı Oluşu Etkileri

Mıknatısın İki Kutu bu Hakkında Bilmediklerimiz İşlevi Hareket Alanları Veya Buna Benze Farklı Şekillerde itiş Gücüyle Alakadar Gücünü Nasıl Elde Ettiğine dair Kısa Bilgilendirme Mıknatısın Her İki ucunda Farklılık Gösteren Bir İtme Birde Çekme Gücüne Sahiptir Bilimsel Olarak Biri N Diğeri S Olmak Üzere İki Ayrı Kutup Vardır Genelde Mıknatıslar Endüstriyel Amaçlı Kullanıma Sahiptir Saniyelerin daha çok tercihi Söz Konusudur.

Eski ve kısmen günümüzde de kullanılabilen bir kuram olan mıknatısın moleküler kuramına göre; mıknatıslanabilen cisimlerin içinde Kuzey (North) ve Güney (South) kutuplar bulunur. Cismin içindeki kutuplar, cisim mıknatıslanma dan önce moleküler seviyede düzensiz gruplar halindedir. Cisim manyetik hale geldiğinde, cismin içindeki bu grupların birçoğu aynı doğrultuya gelerek cismin toplam manyetik alanına katkıda bulunur. Böylece tek bir manyetik alan ve tam bir manyetik kutupluluk elde edilir.

Mıknatıslığın modern elektron kuramı da kısmen aynı noktaları kabul eder ama yük fikrini bırakır. Domain veya atom gruplarından meydana gelen tanecik fikrine ağırlık verir. Manyetiklik durumunun sebebini atom ve moleküllerin manyetik momentlerine ve dış etkilerle cismin içindeki manyetik kuvvetin paralelleştirilmesine bağlar.

Manyetik kuvvetin etkisi ile, kendisi manyetik olmadığı halde çekilen maddelere paramanyetik, itilen maddelere diyamanyetik denir. Paramanyetik maddelere örnek olarak alüminyum, baryum ve oksijen, diyamanyetik maddelere ise cıva, altın, bizmut, silisyum ve benzeri maddeler verilebilir.